PLANMATIG WERKEN

Een (school)taak op zo'n manier organiseren dat deze binnen de (door de ouder, leerkracht of door het kind zelf) gestelde tijd en met de aanwezige middelen tot een goed einde kan worden gebracht. Dit door een plan van aanpak te bedenken, nauwkeurig te werk te gaan, een logische volgorde aan te houden en door het einddoel goed voor ogen te houden.

Kinderen die planmatig werken moeilijk vinden, hebben vaak moeite met:

 • starten met de opdracht
 • een taak opdelen in deeltaken
 • overzichtelijk werken
 • een logische volgorde aanhouden
 • zelfstandig (door)werken
 • de tijd goed in te delen
 • gestructureerd en nauwkeurig werken
 • het doel van de taak voor ogen houden
 • plannen van de (week)taak op school
 • organiseren van hun werkplek/laatje
 • plannen van hun huiswerk
 • het aanleren en automatiseren van vaardigheden