ROTS EN WATER

Leren begint bij het lichaam en heeft als doel kinderen in hun kracht te zetten!
Rots en Water is een bewezen effectieve methode om de weerbaarheid bij kinderen te vergroten. Het is een Nederlands programma dat wereldwijd wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes.

Wat is een Rots en Water training?
“Rots en Water is een psychofysieke weerbaarheidstraining. Je leert samen over sociale vaardigheden en fysieke weerbaarheid door het werkelijk met elkaar te oefenen”. Je gaat vooral veel ervaren (bewustworden) door het doen (bewegen). Je gaat je lichaamsbewustzijn vergroten en herkennen en hoe je reageert in bepaalde situaties en hoe je je daarbij voelt.

Je leert je krachtig te voelen en eigen keuzes te maken (Rots), maar ook leer je soepel mee te bewegen met de andere en samen te werken, spelen en leven (Water). Afhankelijk van de situatie kies je voor een Rots- of Waterhouding. Deze keuze is niet altijd makkelijk maar wordt eenvoudiger als je gecentreerd bent en gegrond. In de training leer je de juiste balans vinden tussen je rots en je water deel.

Op groepsniveau ontstaat er meer rust en samenhang in de groep. Pestgedrag vermindert. Kinderen geven aan dat ze zich veiliger voelen waardoor ze beter presteren.

Bouwstenen
De bouwstenen van het Rots & Water-programma zijn zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen.

Vanuit deze basis leren de kinderen zich staande te houden, om zich rustig en zeker te voelen en het leert ze hun eigen keuzes te maken. Om jezelf te kunnen beschermen is het heel handig om nee te kunnen zeggen en je grenzen te bewaken. Het leert kinderen vooral op zichzelf te vertrouwen en dat het goed is wanneer ze hun eigen weg kiezen! Respect hebben voor zichzelf en voor anderen wordt door de training versterkt. Zo leer je je kracht kennen en je grenzen duidelijk en geloofwaardig aan te geven.

Als je tijd hebt bekijk dan eens de Rots en Water documentaire. (50 min)

Voor iedereen! 
Voor alle jongens en meisjes die stevig in hun schoenen willen staan. Die (beter) voor zichzelf op willen komen en daarbij meer op zichzelf willen leren vertrouwen. En ook voor kinderen die (hoog)gevoelig zijn, het lastig vinden om voor zichzelf op te komen, onzeker zijn of geplaagd of gepest worden. Het leert timide kinderen sterker naar buiten te treden en het leert energieke kinderen juist de rust bij zichzelf te vinden.

Wat leer je?
Het ene kind leert over zelfbeheersing, de ander over zelfvertrouwen. Een derde ontwikkelt nieuwe vriendschappen en weer een ander kind durft zichzelf meer te laten zien. Het leert timide kinderen sterker naar buiten te treden en het leert energieke kinderen juist de rust bij zichzelf te vinden. Er is voor iedereen iets uit de training te halen.

Groepstraining Rots en Water
Al vanaf 2015 geven wij Rots en Watertrainingen in (kleine) groepjes of voor hele schoolklassen. Evt. kan dit ook schoolbreed aangeboden worden. Jaarlijks starten er meerdere groepen en zijn meerdere collega's training aan het geven, soms op scholen, soms op onze locatie in Terwijde.

We geven de groepstraining aan minimaal 6 kinderen. Er zijn verschillende groepen: voor kinderen uit groep 3/4, groep 5/6 en voor kinderen uit groep 7/8. 

De Rots en Watertraining bestaat uit:

  • telefonische intake en/of informatiebijeenkomst voor ouders en/of leerkrachten
  • 8 lessen van 1 uur, waarvan 2 keer de laatste 15 minuten door ouders bijgewoond worden of waar ouders wekelijks de laatste 5 min met trainer en groep bespreken wat er geoefend is en wat het huiswerk wordt voor die week.
  • excl. 2 optionele terugkomlessen

We trainen in gemakkelijk zittende kleding en op blote voeten.

Kosten:

200 euro