RUIMTELIJKE ORIENTATIE

Kinderen zijn bezig met ruimtelijke oriëntatie als ze proberen de ruimte om hen heen te verkennen, te onderzoeken, te benoemen en te begrijpen. Al op zeer jonge leeftijd zijn kinderen bezig met hun plaats in de ruimte om hen heen. ‘Ik sta achter Sven in de rij.’ ‘Boven het bord hangt de getallenlijn.’ En ook de plaats van andere dingen komt in de aandacht. ‘De stoel van juf staat rechts van de tafel. Maar als je vanuit de klas kijkt, staat de stoel links van de tafel.’ Later komt een plattegrond in beeld, en nog later landkaarten.
Een belangrijke voorwaarde voor ruimtelijke oriëntatie is de lichaamsoriëntatie.

Ruimtelijke oriëntatie is een basisvaardigheid die faciliterend is voor zowel praktische vaardigheden thuis als ook voor schoolvaardigheden.

Ruimtelijkeoriëntatie gebruik je bij:

  • oriënteren in de ruimte
  • lichaamsbesef
  • links/rechts oriëntatie
  • aankleden
  • puzzelen
  • bouwen
  • schrijven
  • rekenen
  • topografie
  • wiskunde