WERKHOUDING

Onder werkhouding wordt het gedrag verstaan dat het uitvoeren van een taak positief of negatief beïnvloedt. Er zijn verschillende methodes die gericht zijn op het verbeteren van de concentratie en de werkhouding. Die methodes zijn grotendeels gericht op bewuste, cognitieve processen. Dit terwijl een groot deel van onze informatieverwerking niet bewust plaatsvindt.

Een goede werkhouding is meer dan alleen een goede concentratie.
Er spelen ook aspecten mee die te maken hebben met lichamelijke factoren, alertheid en motivatie. Soms liggen de problemen meer op het gebied van het denken en kan het kind geen plan maken op welke manier hij de opdracht aan moet pakken.
Bij Kinderergotherapie Utrecht komen kinderen die:

  • erg op prikkels in de omgeving reageren (klasgenoot die niest, leerkracht die een kast opent, fietser op straat)
  • moeite hebben met zelfstandig werken
  • ongemotiveerd zijn voor schooltaken
  • te traag of juist te snel werken
  • (te) veel faalervaringen hebben opgedaan
  • niet stil kunnen zitten op hun stoel en/of veel friemelen