KINDERERGOTHERAPIE BINNEN HET ONDERWIJS

Voor alle kinderen, met en zonder een beperking, is het belangrijk om met plezier naar school te gaan! Vertrouwen hebben in wat je kan! Schooltaken met een goed gevoel uitvoeren. Werkjes maken, knutselen, samenwerken, actief luisteren in de kring, huiswerk maken, spelen op het schoolplein en gymactiviteiten.

Voor sommige kinderen is dat niet vanzelfsprekend, zij hebben moeite met vaardigheden en activiteiten in de klas, op het schoolplein of tijdens de gym. Als u als leerkracht dergelijke problemen signaleert bij één of meerdere kinderen in uw klas, kan het inschakelen van een kinderergotherapeut in veel gevallen erg waardevol zijn. Daarbij gaat het niet om de educatieve begeleiding, zoals het leren lezen en rekenen maar om de voorwaarden om dat zo goed mogelijk te kunnen doen.

(Mee)doen is waar kinderergotherapie zich op richt, ook meedoen op school!

Kinderergotherapeuten begeleiden het kind in het uitvoeren van de verschillende activiteiten op school. Zij zoeken naar antwoorden op de volgende vragen:

 • Wat heeft een kind nodig?
 • Welke leerstrategie gebruikt het kind?
 • Welke instructie kan een leerkracht het beste geven?
 • Zijn er aanpassingen nodig?
 • Welke voorwaarden mist het kind?

Kinderergotherapie helpt kinderen succesvol aan het onderwijs te laten deelnemen door:

 • het trainen van vaardigheden en optimaliseren van de schoolomgeving 
 • het verbeteren van werkhouding, concentratie, planmatig werken, fijnmotorische vaardigheden, advies over schoolmeubilair enzovoorts. 

Het heeft het meeste effect in de omgeving van de leerling; zoals in de klas, op het schoolplein, in het speellokaal of bij de tussenschoolse opvang. 

Kinderergotherapie ondersteunt ook de sociale omgeving, zoals de leerkracht, ouders en klasgenootjes. Uit onderzoek blijkt dat het een positieve bijdrage levert aan de onderwijsresultaten van de hele klas!

Trainingen en workshops

Kinderergotherapie Utrecht geeft ook trainingen en workshops bijvoorbeeld:

 • Hoe draait jouw motor?
  Een praktische en gemakkelijk  toepasbare  methode om de klas beter “bij de les” te houden. Een kennismaking met 5 manieren om de motor van de leerlingen te beïnvloeden. Onze zintuigen spelen hierbij een cruciale rol. De motor wordt gebruikt als metafoor voor de mate van alertheid (concentratie).
 • Fijne motoriek moet je leren!
  Praktische workshop over signaleren van fijnmotorische problemen in groep 1 en 2. Wat kan je zelf als leerkracht doen en wanneer heeft een kind meer nodig?
 • Schrijven met je 3 vrienden!
  Praktische workshop voor leerkrachten van groep 3 en 4 o.a. over links- versus rechtshandigheid, blok- versus verbonden schrift en potlood versus pen.

Vergoeding

Ergotherapie kan vanuit het Passend Onderwijs bekostigd worden.  Als er sprake is van kind-specifieke problemen kan dit mede vergoed worden door de zorgverzekeraar. Advisering en trainingen gericht op de volledige klas worden gefinancierd door de school.