KINDERERGOTHERAPIE

De ontwikkeling van kinderen verloopt niet altijd vanzelf. Een kind kan problemen hebben met allerlei dagelijkse activiteiten. Zoals het spelen, de zelfredzaamheid en het mee kunnen doen op school. Hierbij gaat het om de taken die kinderen zelf willen uitvoeren of waarvan de opvoeders het belangrijk vinden dat ze deze kunnen uitvoeren. Kinderergotherapie helpt een kind om beter te functioneren, thuis, op school of in de vrije tijd. Wilt u meer weten over wat ergotherapie kan betekenen, kijk dan ook eens op de website van Ergotherapie Nederland

Hoe wij werken

Elk kind is anders en verdient een eigen benadering, uitgaande van zijn specifieke ontwikkeling, (thuis)situatie en behoeften. Daarom kijken wij eerst goed hoe het komt dat uw kind moeite heeft met bepaalde activiteiten. Door te observeren, te testen en een gesprekje te voeren met uw kind, maar ook met u als ouder/opvoeder en eventuele andere betrokkenen, zoals een leerkracht of (andere) hulpverleners. Een goede samenwerking en afstemming over en weer vinden wij erg belangrijk. Uiteraard met respect voor uw privacy en die van uw kind. Kinderergotherapie Utrecht doet niets zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In de behandeling en begeleiding stimuleren we uw kind in zijn ontwikkeling, zoveel mogelijk aansluitend bij de vaardigheden die al aanwezig zijn. Wij creëren een uitdagende, veilige en stimulerende leeromgeving waarin uw kind zich optimaal kan ontplooien. Uw aanwezigheid daarbij vinden wij erg belangrijk, zodat u zicht krijgt op onze manier van werken en de vorderingen binnen de therapie.

Voor welke kinderen

Kinderergotherapie Utrecht is er voor kinderen van 0-16 jaar uit Utrecht en de omliggende gemeenten.

Kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar:

 • verzorging
 • in kaart brengen mogelijkheden en beperkingen van uw kind
 • advies uitgangshouding en spelmateriaal tbv spelen, tillen, verplaatsen en vervoeren van uw kind
 • hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen voor thuis en/of het dagverblijf in kaart brengen (bijvoorbeeld een stoel, tafel of autozitje met extra ondersteuning, fiets)

Kinderen in de leeftijd van 4-16 jaar:

 • alertheid/concentratie
 • sensorische informatieverwerking; het verwerken van (zintuiglijke) prikkels:
  - in kaart brengen sensorisch profiel van een kind
  - voorlichting ouders, leerkrachten en andere betrokken
  - creëren sensorisch waardevolle omgeving voor een kind, thuis en op school
  - instructie en begeleiden van borsteldruktherapie
 • werkhoudings en/of planningsproblemen
 • fijne motoriek
 • zelfredzaamheid
 • ruimtelijke oriëntatie
 • werkgeheugentraining: Jungle Memory training

Kinderen van 12-16 bij wie bovenstaande problemen spelen zijn ook welkom bij ons. Het komt geregeld voor dat bovenstaande problemen doorwerken in het gedrag van een kind. Hierbij kunt u denken aan vermijding, (faal)angst, snel boos/driftig/gefrustreerd zijn, onzeker, druk, afwezig, chaotisch zijn of moeite hebben met contacten met leeftijdsgenoten.